Pilnveidojam sevi

Aicinām uz 26.11.2021. Latvijas Bankas vieslekciju
“Eiro zonas monetārās politikas atbilde uz pandēmiju”

Lekcijas norises laiks plkst. 18.00-19.30., attālināti
 
Lektore: Krista Kalnbērziņa,
Latvijas Bankas Monetārās politikas
analīzes daļas galvenā ekonomiste.
 
Pasākumam obligāta iepriekšējā reģistrācija  https://forms.gle/u7xbhtTWHK3qFuvj9
 
Links lai piekļūtu lekcijai: https://us06web.zoom.us/j/2973394214
Posted in Vispārēja informācija | Comments Off on Pilnveidojam sevi

Pilnveidojam sevi

Latgales plānošanas reģions 2021. gada 19. novembrī projekta
”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”
(akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē jauniešu diskusiju –
mentoringa programmu “Latgales kods”, kas ar EEZ grantu sniegto iespēju
veicinās Latgales jauniešu motivāciju un interesi uzsākt uzņēmējdarbību
Latgalē.

Diskusijas – mentoringa “Latgales kods” mērķauditorija – Latgales
plānošanas reģiona augstskolu studenti.
Detalizēta informācija


Posted in Vispārēja informācija | Comments Off on Pilnveidojam sevi

Apsveikums Valsts svētkos!

BSA Daugavpils filiāles studenti, docētāji, absolventi, partneri!
Lai ir skaisti un siltima pilni mūsu valsts svētki!
Veselību jums, možu garu, izturību un velmi iet uz priekšu!
Dievs, svētī Latviju!!!

Posted in Vispārēja informācija | Comments Off on Apsveikums Valsts svētkos!

X Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija) | Daugavpils Universitāte (Latvija) | Grāmatvedības un Finanšu koledža (Latvija)| V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine) | Lithuanian Sports University (Lithuania) | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) | City Unity College Niosia (Cyprus) | Saint Petersburg University of Civil Aviation (Russia) | University of Oradea (Romania)

2021.gada 10.-11. decembrī

X Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē
“Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Posted in Vispārēja informācija | Comments Off on X Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

Pilnveidojam sevi!Biedrība „PATVĒRUMS „DROŠĀ MĀJA”” aicina apgūt jaunu un interesantu mācību kursu “Atvērti pasaulei” savai profesionālajai pilnveidei par starpkultūru komunikācijas, migrācijas un kultūrvērtību jautājumiem.

Posted in Vispārēja informācija | Comments Off on Pilnveidojam sevi!